Kinh doanh thua lỗ liên tục 3 năm trở lên nhưng doanh nghiệp vẫn tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ được xếp vào danh sách trốn thuế.

Bao lo 3 nam lien tuc se bi dua vao danh sach tron thue - Anh 1

Những doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ liên tục 3 năm trở lên nhưng vẫn tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ được xếp vào diện kiểm tra, thanh tra và bị đưa vào danh sách trốn thuế.

Đây là nội dung của dự thảo Chống chuyển giá, chống thất thu ngân sách nhà nước, đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, năm 2015, đã thanh tra, kiểm tra gần 80 ngàn doanh nghiệp, qua đó tăng thu hơn 12.000 tỷ đồng.