(PL)- Gạo tám xoan Hải Hậu (thuộc tỉnh Nam Định) đã được Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định đăng bạ tên gọi xuất xứ hàng hóa, trở thành tên gạo đầu tiên được bảo hộ trên toàn quốc. Mới đây, tỉnh Nam Định đã công bố rộng rãi việc bảo hộ tên gạo này.