Các cơ quan quản lý vẫn chưa tìm ra phương án tối ưu trong số 3 phương án điều chỉnh bảo hiểm y tế...