Với sự chủ động và nhiều giải pháp tích cực trong việc mở rộng đối tượng tham gia, thực hiện công tác thu, chi, hàng năm số người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn Tp Vinh đều tăng.

Bao hiem xa hoi TP Vinh lam tot cong tac thu, chi tra che do - Anh 1

[gg_video]251[/gg_video]

Thanh Thủy - Lâm Tùng