Năm học 2015 - 2016, năm đầu tiên thực hiện các quy định về thay đổi mức đóng, phương thức đóng theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT nhưng tỉ lệ đóng BHYT tại TP.Thanh Hóa đạt mức cao.

Bao hiem xa hoi TP.Thanh Hoa: Ti le hoc sinh, sinh vien tham gia BHYT dat ket qua cao - Anh 1

Khám chữa bệnh cho học sinh, sinh viên tại TP.Thanh Hóa.

Để có được kết quả này, BHXH TP. Thanh Hóa đã kịp thời tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP, sự hợp tác của ban giám hiệu các trường, các thầy cô giáo, phụ huynh học sinh. Bên cạnh đó, lãnh đạo BHXH TP. Thanh Hóa đã phân công viên chức trực tiếp đến các trường tuyên truyền, phổ biến chính sách về BHYT học sinh, sinh viên, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nên đã đạt được những kết quả khích lệ. Năm học 2015-2016, trên địa bàn thành phố có 44 trường tiểu học (TH), 37 trường trung học cơ sở (THCS), 12 trường trung học phổ thông (THPT) và 18 trường cao đẳng, chuyên nghiệp và dạy nghề tham gia BHYT, đạt tỉ lệ 91%, trong đó: Khối TH đạt 99%; khối THCS đạt 98%; khối THPT đạt 99%; khối đại học, cao đẳng, chuyên nghiệp, dạy nghề đạt 74%.

Với mục tiêu phấn đấu năm học 2016 - 2017, đạt chỉ tiêu bao phủ 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT theo Quyết định 1167/QĐ-TTg ngày 28.6.2016 của Thủ tướng Chính phủ. Ngay từ đầu năm học 2016 - 2017, BHXH TP. Thanh Hóa đã chủ động triển khai nhiều biện pháp cụ thể như: Tích cực tham mưu cho UBND thành phố ban hành công văn chỉ đạo về việc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên; hướng dẫn thu BHYT đối với học sinh, sinh viên năm học 2016 - 2017. Bên cạnh đó, trong thời gian tới BHXH TP. Thanh Hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng về Luật BHYT, tập trung tuyên truyền tại các xã, phường, thị trấn, đồng thời đẩy mạnh hình thức tuyên truyền trực quan, cấp phát tờ gấp “Những điều cần biết về BHYT học sinh, sinh viên”. Phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo thành phố, các trường học quản lý, sử dụng thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các học sinh, sinh viên ngay tại nhà trường.

Với sự nỗ lực cố gắng, sự phối hợp hiệu quả với các cơ quan, đơn vị liên quan và trước tiên là sự quan tâm chỉ đạo của UBND thành phố, BHXH TP. Thanh Hóa tiếp tục phấn đấu năm học 2016 - 2017 đạt mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, góp phần vào sự nghiệp giáo dục toàn diện trí lực, thể lực cho thế hệ trẻ và hướng tới thực hiện thành công mục tiêu BHYT toàn dân trên địa bàn thành phố.

Tô Thị Ngọc