QĐND - Đoàn giám sát của Ủy ban các vấn đề về xã hội của Quốc hội vừa có buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng (BHXH) về tình hình quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội trong quân đội năm 2012.

Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện và quản lý, sử dụng quỹ BHXH trong quân đội năm 2012, Thiếu tướng Hồ Thủy, Giám đốc BHXH Bộ Quốc phòng khẳng định: Với cơ chế quản lý BHXH tập trung, thống nhất trong quân đội đã bảo đảm giải quyết tốt chế độ cho quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng. Thực hiện việc thu gắn với chi BHXH, quản lý quỹ BHXH công khai, minh bạch, độc lập với ngân sách quốc phòng.

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá cao những kết quả đạt được của BHXH Bộ Quốc phòng, đặc biệt là sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đối với công tác BHXH trong quân đội; ghi nhận những kiến nghị, đề xuất về chế độ, chính sách BHXH để báo cáo Nhà nước xem xét, sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội trong thời gian tới.

KIM THANH