Nhiều trường học, công ty tại tỉnh Quảng Đông và Hong Kong, Trung Quốc đã phải đóng cửa trong bối cảnh bão Haima dự kiến sẽ tràn vào khu vực này trong chiều 21/10.

Theo VTV