(CATP) Bến Tre là một trong 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có bờ biển dài 65km, bốn bề sông nước bao bọc, hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. Không ít người thiếu may mắn bị nước cuốn trôi, có người ỷ lại do bơi giỏi nên khi uống rượu vào là xuống sông thi thố tài năng. Có nhiều vụ sinh viên, học sinh chết đuối rất thương tâm. Theo thống kê của cơ quan chức năng, tại Bến Tre, số người bị tai nạn chết đuối năm 2008 là 85 người, chiếm 54,14% so với tai nạn giao thông (85/157 người); năm 2009 là 76 người, chiếm tỷ lệ 48,72% (76/156 người); sáu tháng đầu năm 2010 là 44 người, chiếm tỷ lệ 58,9% (44/76 người). Số liệu trên cho thấy, tổn hại mạng sống của con người hàng năm là đặc biệt nghiêm trọng, cần phải báo động đỏ. Giảm một người chết do tai nạn là giảm thương đau cho nhiều người, giảm tổn hại tài sản vô giá của quốc gia, góp phần làm cho xã hội ngày càng bình an, hạnh phúc.