Số lượng các vụ phạm tội do người trẻ tuổi gây ra, đặc biệt là người vị thành niên, đang gia tăng ở mức đáng báo động tại Trung Quốc. Theo các quan chức tham dự một cuộc tọa đàm của chính phủ ở Bắc Kinh hôm qua, số người vị thành niên phạm tội đã tăng từ con số 33.000 vào năm 1998 lên khoảng 80.000 vào năm 2007.