Sự ấm lên nhanh chóng tại vùng Bắc Cực và số lượng lớn các núi băng đang tan dần là hiện tượng "cực kỳ bất thường trong hàng nghìn năm qua".