Đó là một ngày trời nắng ở khu bảo tồn Sabi Sands Game, Nam Phi. Khi báo đốm đang gật gà ngủ trên mỏm đất, sư tử ta đùng đùng xuất hiện, nhảy bổ ra vồ.

Giật mình, báo đốm giật nảy mình trên mỏm đất, nhe nanh giơ vuốt đe nẹt trở lại trước khi "bỏ của chạy lấy người" (Xem video dưới).

Vũ Anh (Theo D.M)