Con báo đốm cái ung dung tiến sát con cá sấu khổng lồ đang nhe hàm răng nhọn.