Ngày 7/11, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Báo chí năm 2016.

Bao dien tu: Phai go bo ngay thong tin sai su that - Anh 1

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: ND

Luật Báo chí 2016 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017 sẽ là hành lang pháp lý quan trọng, với nhiều quy định mới, tiến bộ, phù hợp với thực tiễn đời sống của báo chí và công tác báo chí, mang tính thời đại, xây dựng một nền tảng pháp lý vững chắc và cụ thể cho việc phát triển báo chí trong giai đoạn tới.

Luật Báo chí mới gồm 6 chương, 61 điều với 32 điều mới, 29 điều bổ sung, xác định đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Hội Nhà báo, cơ quan quản lý, nội dung quản lý Nhà nước về báo chí, cơ quan báo chí, hoạt động báo chí, hợp tác quốc tế, nhà báo và các hội viên…

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo một lần nữa khẳng định: “Luật Báo chí sẽ là hành lang pháp lý quan trọng, với nhiều quy định mới tiến bộ, phù hợp với thực tiễn đời sống báo chí và công tác báo chí, mang tính thời đại, xây dựng một nền tảng pháp lý vững chắc và cụ thể cho việc phát triển báo chí giai đoạn tới”.

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo phân tích trên những điểm mới của Luật Báo chí 2016.

Luật Báo chí mới khẳng định quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân. Điều này thể hiện ở kết cấu chương II với 4 điều quy định cụ thể về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân, trong đó, quy định công dân có quyền: Sáng tạo tác phẩm báo chí, cung cấp thông tin cho báo chí, phản hồi thông tin báo chí, tiếp cận thông tin báo chí, liên kết với cơ quan báo chí thực hiện tác phẩm báo chí, in và phát hành báo in….

Bên cạnh đó, Luật Báo chí 2016 cũng quy định bổ sung đối tượng được thành lập tạp chí khoa học như cơ sở giáo dục đại học quy định theo Luật Giáo dục, tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, viện hàn lâm theo Luật Khoa học và Công nghệ

Đáng chú ý, Luật Báo chí mới bổ sung quy định về liên kết trong hoạt động báo chí, trong đó quy định cụ thể lĩnh vực, nội dung các cơ quan báo chí được phép liên kết với cơ quan báo chí khác, pháp nhân, cá nhân có đăng ký kinh doanh phù hợp với lĩnh vực liên kết; thời lượng tối đa được phép liên kết trong kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu theo quy định và kênh thời sự chính trị tổng hợp; thời lượng tối đa mà cơ quan báo nói, báo hình có hoạt động liên kết sản xuất toàn bộ kênh phát thanh, kênh truyền hình.

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc cho biết: Việc cải chính và xử lý vi phạm ở luật đã bổ sung một số quy định mới đối với báo điện tử, ngoài việc đăng, phát lời cải chính, xin lỗi còn phải gỡ bỏ ngay thông tin sai sự thật.

Các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử tổng hợp đã đăng, phát thông tin của cơ quan báo chí khác có nội dung phải cải chính, xin lỗi cũng phải thực hiện đăng lại cải chính, lỗi của cơ quan báo chí vi phạm…

Về quyền tác nghiệp của báo chí, ngoài những quy định của Luật Báo chí hiện hành, Luật Báo chí lần này đã quy định cụ thể về trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm.

Cùng với việc quy định rõ quyền hạn, nghĩa vụ đối với nhà báo trong luật, để nêu cao vai trò của nhà báo, trách nhiệm công dân của người làm báo, Luật Báo chí mới này còn bổ sung, luật hóa những quy định bắt buộc về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Đồng thời, Luật Báo chí mới đã pháp điển hóa quy định tại các nghị định của Chính phủ để đưa vào luật, bên cạnh đó còn bổ sung một số quy định mới để điều chỉnh hoạt động báo chí.

Nam Dũng