Kỉ niệm 8 năm ngày ra số báo đầu tiên (27.10.2002-27.10.2010), ngày 26-10-2010, tại Hà Nội, báo Dân tộc và phát triển đã tổ chức Hội thảo "Đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền thực hiện chính sách dân tộc". Đến dự có ông Hoàng Xuân Lương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng đông đảo các nhà khoa học, học giả, các nhà quản lý về báo chí và các cộng tác viên trong cả nước.

Ông Hoàng Xuân Lương phát biểu tại hội thảo. Cách đây vừa tròn 8 năm, báo Dân tộc và Phát triển, cơ quan ngôn luận của Ủy ban Dân tộc, diễn đàn của đồng bào các dân tộc Việt Nam đã ra số báo đầu tiên. Sau 8 năm xây dựng và phấn đấu, báo đã có những tiến bộ không ngừng. Nội dung và chất lượng được cải tiến theo hướng sát thực, phù hợp và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị; phổ biến và tuyên truyền kịp thời các đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước tới đồng bào các dân tộc và miền núi; luôn bám sát và thực hiện tốt định hướng tuyên truyền của Ủy ban Dân tộc và các cơ quan quản lý báo chí trung ương; đã phản ánh đậm nét về cuộc sống, công việc của đồng bào các vùng dân tộc và miền núi… Ngoài ra, báo Dân tộc và phát triển còn là chiếc cầu nối giữa nhân dân các dân tộc với Đảng, Nhà nước và Chính phủ thông qua những ý kiến của người dân địa phương phản ánh về các chính sách, đường lối, chủ trương. Đặc biệt, báo Dân tộc và phát triển còn tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo hướng về các vùng đồng bào nghèo, thiên tai, rủi ro thông qua sự quyên góp của các tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Phát biểu và chỉ đạo Hội thảo, ông Hoàng Xuân Lương đã yêu cầu, để nâng cao, đổi mới về hình thức, nội dung nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền trong tình hình mới, báo Dân tộc và Phát triển cần tiếp thu những ý kiến đóng góp từ các nhà lãnh đạo, nhà khoa học, các cộng tác viên và nhân dân các vùng dân tộc thông qua buổi hội thảo cũng như thư gửi về tòa soạn trong suốt thời gian qua. Hoàng Anh