ND - Ngày 25-6, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có Công điện gửi: Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Ủy ban phòng, chống lụt, bão Trung ương; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông.