(BVPL) - Nhiều năm qua, Cảng vụ đường thủy nội địa (ĐTNĐ) Quảng Ninh đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông ĐTNĐ trên địa bàn Quảng Ninh.

(BVPL) - Nhiều năm qua, Cảng vụ đường thủy nội địa (ĐTNĐ) Quảng Ninh đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông ĐTNĐ trên địa bàn Quảng Ninh.

Theo Cảng vụ ĐTNĐ Quảng Ninh cho biết: Tổng số các cảng, bến thủy nội địa được giao Cảng vụ quản lý là 90 cảng, bến. Trong đó có: 24 cảng và 66 bến nằm rải rác từ huyện Đông Triều đến Tp Móng Cái, trên vịnh Hạ Long và trên các xã đảo thuộc địa bàn huyện Vân Đồn, Cô Tô. Các cảng, bến thủy nội địa đều nằm trong quy hoạch, trước khi cấp mới, cấp lại đều được kiểm tra, thẩm định theo đúng quy trình, quy định. Phối hợp, tham gia đoàn liên ngành của UBND tỉnh Quảng Ninh, của Sở Giao thông vận tải để kiểm tra, rà soát điều kiện an toàn hoạt động của toàn bộ cảng, bến trên địa bàn. Duy trì thường xuyên việc kiểm tra, giám sát các điều kiện an toàn hoạt động của cảng, bến; nhắc nhở các chủ cảng, bến đầu tư duy tu bảo dưỡng các trang thiết bị an toàn, hệ thống phòng và chữa cháy, các trang thiết bị bốc xếp hàng hóa, đặc biệt là các điều kiện an toàn cho hành khách khi lên xuống phương tiện. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 41 cảng, bến do Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực I quản lý, nằm đan xen với các cảng, bến TNĐ do Cảng vụ ĐTNĐ Quảng Ninh quản lý.

Công tác tuyên truyền được coi là nhiệm vụ trọng tâm nên các đại diện cụm cảng thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các chủ cảng, bến thực hiện duy tu bảo dưỡng các trang thiết bị, hệ thống phòng và chữa cháy, đặc biệt là các điều kiện an toàn cho hành khách, nâng cao chất lượng hiệu quả trong khai thác kinh doanh, bảo đảm các điều kiện hoạt động và tiêu chuẩn cảng, bến thủy nội địa. Các cảng, bến chấp hành tốt các quy định về an toàn và thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy cũng như phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Đối với các cảng, bến hàng hóa thuộc diện cơ quản lý đều được yêu cầu ký cam kết không xếp hàng hóa lên phương tiện quá trọng tải cho phép khi tham gia giao thông.

Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản quy phạm pháp luật tới các chủ tàu, thuyền trưởng, chủ cảng, bến như: Thông tư 50/2014/TT-BGTVT quy định về quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa, Thông tư 80/2014/TT-BGTVT Quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường thủy nội địa... Tham gia đoàn kiểm tra, phân loại tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long. Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm về tăng cường công tác quản lý môi trường kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Cảng vụ phấn đấu từ nay đến hết năm tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục nâng cao vai trò quản lý nhà nước tại cảng, bến thủy nội địa. Đổi mới trong công tác quản lý, kiểm tra cấp phép tại các đại diện cụm cảng theo quy định của pháp luật. Đấy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin vào trong công tác quản lý, điều hành. Tiếp tục tham mưu, đề xuất với Sở Giao thông vận tải về công tác quy hoạch và quản lý hoạt động của cảng, bến và phương tiện bảo đảm đúng các quy định hiện hành, đặc biệt đối với hoạt động của tàu du lịch tham quan, lưu trú trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra và xử lý đối với các phương tiện nhằm thực hiện tốt luật giao thông đường thủy và các quy định của UBND tỉnh đối với các tàu tham quan và lưu trú trên vịnh. Triển khai thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại các điểm lưu trú trên vịnh Hạ Long. Quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các tàu du lịch bằng công nghệ định vị vệ tinh GPS, thực hiện tốt công tác điều tiết nhằm đảm bảo an toàn cho phương tiện và du khách tránh ùn tắc tại các điểm tham quan trên vịnh Hạ Long. Lên phương án tổ chức sắp xếp tàu theo thứ tự tại các cảng, bến khách. Duy trì sự phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan có chức năng liên quan trong việc hướng dẫn, tuyên truyền sâu rộng có trọng tâm, trọng điểm bằng nhiều hình thức gắn liền với công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm... Góp phần tích cực trong công tác giữ gìn bảo đảm trật tự an toàn giao thông ĐTNĐ trên địa bàn. Tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho CBVC trong cơ quan thông qua các chương trình đào tạo bồi dưỡng và các hội nghị sinh hoạt chuyên đề để cùng trao đổi kinh nghiệm và giải quyết những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công nhân viên trong cơ quan.

Có thể thấy rằng, nhờ chủ động, sáng tạo, tích cực đổi mới, công tác quản lý của Cảng vụ ĐTNĐ Quảng Ninh đã được làm tốt, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân làm thủ tục cấp phép, hoạt động tại các cảng bến trên địa bàn tỉnh ngày một ổn định, luồng chạy tàu thuyền thông thoáng hơn, phương tiện đã có ý thức đậu đỗ trật tự. Qua đó, đã góp phần giảm thiểu những tai nạn đường thủy, nâng cao chất lượng phục vụ.

Nhóm PV