Hanoinet - Công trình nghiên cứu loại vắcxin này bắt đầu vào năm 1992 và các thí nghiệm lâm sàng được tiến hành từ 1995. Hiện tại, CIMH vẫn tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn về công dụng của biệt dược này trong điều trị ung thư.