(NLĐ)- Ngày 27-4, Bộ GD-ĐT đã có văn bản gửi các sở GD-ĐT hướng dẫn tổng kết năm học 2009-2010

Bộ yêu cầu các sở tập trung báo cáo quy mô phát triển học sinh, các loại hình trường lớp THCS, THPT, tình hình chuyển đổi các loại hình trường; việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa các môn học và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; kết quả thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; tình hình và kết quả triển khai yêu cầu chấm dứt việc dạy học chủ yếu qua “đọc - chép”... Cũng theo chỉ đạo của bộ, các sở GD-ĐT cần báo cáo cụ thể kết quả thực hiện nội dung “Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý. Mỗi trường có một kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học. Mỗi tỉnh có một chương trình đổi mới phương pháp dạy học” đối với từng cấp học... Chậm nhất đến ngày 10-6, các sở phải gửi báo cáo về bộ.