Mobifone đã tăng đầu tư vào khoản mục đầu tư tài chính dài hạn số tiền 8.813 tỷ đồng, rất có thể đây chính là số tiền mà Mobifone đã dành ra mua cổ phần AVG.

Lần đầu tiên kể từ khi tách ra khỏi Tập đoàn VNPT, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone đã chính thức công khai báo cáo tài chính. Đây là một bước tiến trong tiến trình công khai tài chính mà Chính phủ đang nỗ lực thực hiện.

Dù vậy, trong báo cáo vẫn còn nhiều khoản mục chưa được cụ thể hóa, đặc biệt là Mobifone vẫn chưa công bố báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.

Bao cao tai chinh Mobifone: 8.813 ty dong phat sinh tang co lien quan den AVG? - Anh 1

Về hoạt động kinh doanh năm 2015, Mobifone có tốc độ tăng trưởng khá ổn định với doanh thu và lợi nhuận đều tăng khoảng 10,5% so với năm trước. Tỷ suất lợi nhuận ròng cả năm 2015 đạt mức 17,46%.

Đến 6 tháng đầu năm 2016, mặc dù Mobifone thu về 16.248 tỷ đồng doanh thuần, tăng đến gần 30% so với cùng kỳ năm 2015, cao hơn gần gấp 3 lần so với giai đoạn 2014-2015 nhưng lợi nhuận lại sụt giảm.

Nguyên nhân là do các khoản doanh thu tài chính giảm mạnh so với những năm trước, 6 tháng đầu năm Mobifone chỉ thu về 31 tỷ đồng doanh thu tài chính. Trong khi đó chi phí bán hàng tăng 51% lên 2.139 tỷ đồng, chi phí quản lý cũng tăng 14% khiến lợi nhuận sau thuế của Mobifone giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước đó. Tỷ suất lợi nhuận cũng giảm xuống còn 15,45%.

Bao cao tai chinh Mobifone: 8.813 ty dong phat sinh tang co lien quan den AVG? - Anh 2

Nguồn: BCTC Mobifone

Theo kế hoạch kinh doanh của Mobifone, năm 2016 công ty này dự kiến thu 33.122 tỷ đồng doanh thu và 4.163 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Trong 2016, bên cạnh các mảng dịch vụ truyền thống là viễn thông – CNTT; Truyền hình; Phân phối và bán lẻ và một số dịch vụ khác.

Theo kế hoạch, Mobifone dự kiến dành 8.503 tỷ đồng để phục vụ kế hoạch đầu tư trong năm nay. Và theo báo cáo tài chính vừa công bố thì Mobifone đã tăng đầu tư vào khoản mục đầu tư tài chính dài hạn số tiền 8.813 tỷ đồng. Tuy nhiên, do không công bố một cách chi tiết và thuyết minh nên vẫn không thể xác định rõ là Mobifone đã đầu tư vào đâu.

Bao cao tai chinh Mobifone: 8.813 ty dong phat sinh tang co lien quan den AVG? - Anh 3

Nhưng theo những thông tin mới đây, thanh tra Chính phủ đã chính thức tiến hành thanh tra toàn diện dự án MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty CP nghe nhìn Toàn Cầu (AVG) trong vòng 50 ngày. Mặt khác, không có thông tin thương vụ nào khác trong 6 tháng đầu năm nên toàn bộ số tiền 8.813 tỷ đồng có thể chính là số tiền mà Mobifone đã dành ra mua cổ phần AVG.

Hiện tại, tổng tài sản của Mobifone đã có mức giảm nhẹ 5,4% còn lại 23.193 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn bao gồm tiền và tiền gởi cùng các khoản phải thu giảm hơn 9.600 tỷ đồng. Ngược lại, tài sản dài hạn tăng mạnh, nguyên nhân là Mobifone đã chi ra số tiền 8.813 tỷ đồng đầu tư dài hạn.