(SGGP).- Ngày 4-8, Cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) vừa có công văn khẩn yêu cầu Trưởng Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo cụ thể về công tác thi hành án dân sự năm 2009 để trình Quốc hội.

Công văn đặc biệt lưu ý cơ quan thi hành án địa phương báo cáo cụ thể về năng lực đội ngũ chấp hành viên, cán bộ thi hành án; kết quả thi hành án về số vụ việc và tiền trong năm 2009… Công tác phối hợp liên ngành với các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc chỉ đạo, thi hành án, nhất là những vụ việc khó khăn, vướng mắc, đương sự khiếu nại bức xúc, kéo dài cũng là một trọng tâm cần báo cáo. B. AN