Ngày 10.11, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị toàn quốc văn phòng tỉnh ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc trung ương để triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

(LĐ) - Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe hướng dẫn, trong quá trình tham mưu giúp ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội Đảng, văn phòng tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương cần lưu ý báo cáo chính trị của đảng bộ phải đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân; gắn kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với kiểm điểm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của đảng bộ trong nhiệm kỳ tới. Báo cáo chính trị của đảng bộ tập trung vào những vấn đề quan trọng, cấp bách trước mắt và có ý nghĩa lâu dài của địa phương, đơn vị. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy cần đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn, đánh giá đúng mức kết quả lãnh đạo của cấp ủy trong nhiệm kỳ; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những yếu kém, khuyết điểm và đề ra biện pháp khắc phục. T.S (Theo TTXVN)