(HNM) - Đây là thông tin được Bộ Nội vụ cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 5 do bộ này tổ chức ngày 31-5, tại Hà Nội.

Tại cuộc họp báo, bà Lê Minh Hương, Vụ phó Vụ Công chức, viên chức (Bộ Nội vụ) cho biết: Bộ Nội vụ đã có công văn gửi Chính phủ báo cáo về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam. Cũng theo bà Hương, tại Khoản 2, Điều 12 Nghị định 178/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ có quy định quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu và cấp phó của các tổ chức thuộc bộ bao gồm tổng cục và các tổ chức tương đương, cục, vụ, thanh tra, văn phòng... Trong đó không quy định Bộ Nội vụ thẩm định về việc thực hiện quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn và các điều kiện bổ nhiệm các đối tượng như đã nêu trên. Như vậy, chức danh Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ GTVT. Việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng làm Cục trưởng Cục Hàng hải không liên quan đến trách nhiệm của Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, vì có việc hoán đổi vị trí giữa ông Dương Chí Dũng và Nguyễn Ngọc Huệ (nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam) nên văn bản của Bộ Nội vụ trình Thủ tướng có liên quan đến việc cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Vinalines đối với ông Dương Chí Dũng. Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thẩm định quy trình, thủ tục việc cho ông Dương Chí Dũng thôi giữ chức Chủ tịch HĐTV Vinalines.

* Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ GTVT và Bộ Nội vụ giải trình vấn đề liên quan đến việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng làm Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam trước ngày 31-5.