Ngày 22.6, tin từ Sở Nội vụ cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội, để làm tốt công tác chuẩn bị cho việc hợp nhất Hà Nội và Hà Tây, huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc) và 4 xã của huyện Lương Sơn (Hòa Bình), sở đã đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện báo cáo một số vấn đề liên quan đến công tác tổ chức của đơn vị và của ngành.