Bộ NNPTNT mới đây đã có văn bản gửi Chính phủ về xây dựng một số công trình phục vụ du lịch sinh thái tại cos 600 và cos 700 Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội), theo đó Bộ này đề nghị tiếp tục dừng các hoạt động tôn tạo, xây dựng các công trình và các hoạt động kinh doanh du lịch sinh thái tại cos 600 và cos 700 Vườn Quốc gia Ba Vì để rà soát và hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư xây dựng.

Bao cao Chinh phu ve xay dung cong trinh du lich tai Vuon Quoc gia Ba Vi - Anh 1

Một góc dự án Le Mont Ba Vi Resort & Spa.

Sau đó, Bộ Xây dựng, tại công văn số 2404 gửi Văn phòng Chính phủ cũng đã thống nhất với đề nghị trên của Bộ NNPTNT. Công văn 2404 cũng nêu rõ:

“Theo Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 1.6.2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 – 2020, dự án Khu du lịch sinh thái trong khu vực hành chính, dịch vụ I thuộc Vườn Quốc gia Ba Vì là dự án được Nhà nước khuyến khích đầu tư. Vì vậy, đề nghị Bộ NNPTNT chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát lại toàn bộ các thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng; Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và căn cứ Quy hoạch chi tiết xây dựng phân khu hành chính dịch vụ I do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoach xây dựng, Bộ NNPTNT khẩn trương thực hiện phê duyệt dự án Khu du lịch sinh thái trong khu vực hành chính, dịch vụ I, làm cơ sở để tiếp tục triển khai thi công, đưa vào khai thác sử dụng.

Các công trình thuộc dự án được miễn giấy phép xây dựng theo quy định Điểm b Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014; công trình chỉ được tiếp tục triển khai thi công sau khi có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng”.

Như Lao Động đã nhiều lần đưa tin, một số công trình tại cos 600, cos 700 Vườn Quốc gia Ba Vì (trong đó có dự án Le Mont Ba Vi Resort & Spa) dù chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng nhưng đã thi công, dẫn đến việc Bộ NNPTNT chỉ đạo tạm dừng và tiến hành thanh tra.

TS