GiadinhNet - Ngày 14/10, Bộ GD&ĐT có văn bản gửi các Sở GD&ĐT về việc báo cáo tình hình biến động sĩ số học sinh học sinh đầu năm học 2010- 2011.

Để có cơ sở tổng hợp chung, Bộ GD&ĐT đề nghị các sở báo cáo nhanh tình hình biến động sĩ số học sinh thời điểm từ đầu năm học đến ngày 15/10. Trước ngày 18/10, các địa phương phải báo cáo Bộ GD&ĐT một số nội dung: Có sự tăng, giảm đột biến (không bình thường) về sĩ số học sinh? Phân tích nguyên nhân và các biện pháp đã và sẽ triển khai để khắc phục tình trạng trên. Hà Mỹ