Ở ngày thi đấu áp chót, rất nhiều người trông đợi để rồi thất vọng cho thành tích của 2 kỷ lục gia Nguyễn Duy Bằng và Lê Thị Phương ở khu vực nhảy cao nam và nhảy sào nữ.