Nói với Zing.vn tại nhà riêng ở California, Mỹ, ca sĩ Bằng Kiều cho biết, anh chọn bà Hillary giống như nhiều đồng nghiệp trong giới.

Hiếu Trung - Nhật Nguyên (từ California)