Đời sống xã hội ngày càng được nâng cao, người xem truyền hình cũng đòi hỏi các chương trình phải phong phú và có chất lượng tốt hơn. Việc ra đời và phát triển của hệ thống truyền hình Cáp là điều rất đáng khuyến khích. Song, bên cạnh những chuyện vui thì cũng có một số điều khiến nhiều người cảm thấy "bâng khuâng"...