Theo TS Hà Hữu Phúc - Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT TP.HCM, bằng Đại học do Hội đồng quản trị trường ĐH Tân Tạo ký là không đúng luật.

“Bang Dai hoc do HDQT truong DH Tan Tao ky la khong dung luat” - Anh 1

Trước sự việc giảng viên trường ĐH Tân Tạo xin nghỉ hàng loạt, hơn 80 sinh viên đâm đơn kêu cứu lên Bộ Giáo dục và Đào tạo, cầu xin được chuyển trường, phóng viên VTV24 đã có cuộc trao đổi với đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại TP.HCM về vấn đề này.

Ngày 10/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành thanh tra chuyên môn trường ĐH Tân Tạo , kết luận thanh tra sẽ được công bố trong thời gian tới.

TS Hà Hữu Phúc - Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại TP.HCM - cho biết, theo quy định bằng Đại học phải do Hiệu trưởng ký. Việc bằng Đại học do Chủ tịch Hội đồng quản trị trường ĐH Tân Tạo ký là không đúng với quy định pháp luật.

Ông Hà Hữu Phúc cũng cho biết, các trường Đại học ngoài công lập có quyền tự chủ về tài chính, đưa ra mức học phí của mình nhưng việc tăng học phí phải được công khai ngay từ đầu khóa và lộ trình tăng phải được công bố trong quá trình đào tạo. Ông Phúc cho rằng việc tăng học phí của trường ĐH Tân Tạo là không đúng luật.

Về việc các sinh viên có nguyện vọng chuyển trường, ông Hà Hữu Phúc cho biết, sinh viên năm thứ nhất và năm thứ 2 không được chuyển trường, đoàn thanh tra sẽ xem xét lại để giải quyết vấn đề này.