Con chó thực sự là một người bạn tốt của con người.