Chúng ta kết bạn liên tục trong suốt cuộc đời, nhưng không phải tất cả đều là những tình bạn đúng nghĩa.

Có những người bạn tốt, bên bạn dù bạn là ai, không phán xét, không vụ lợi. Họ hiểu bạn và trân trọng bạn.

Có những người đã ở bên bạn rất lâu, họ muốn bạn ở bên họ, nhưng chỉ cần những thứ tốt đẹp nhất của bạn.

Cũng có những người bạn tình cờ quen biết, họ nhớ đến bạn chỉ vì sự giúp đỡ trong một vài hoàn cảnh cụ thể.

Nói đơn giản hơn! Bạn. Có bạn tốt và bạn xấu.

Bạn có thể nhìn nhận một mối quan hệ bạn bè dựa trên cách họ cư xử với bạn.

Ban tot - ban 'deu', lam sao de nhin ra - Anh 1

Ban tot - ban 'deu', lam sao de nhin ra - Anh 2

Ban tot - ban 'deu', lam sao de nhin ra - Anh 3

Ban tot - ban 'deu', lam sao de nhin ra - Anh 4

Ban tot - ban 'deu', lam sao de nhin ra - Anh 5

Ban tot - ban 'deu', lam sao de nhin ra - Anh 6

Ban tot - ban 'deu', lam sao de nhin ra - Anh 7

Ban tot - ban 'deu', lam sao de nhin ra - Anh 8

Ban tot - ban 'deu', lam sao de nhin ra - Anh 9

Ban tot - ban 'deu', lam sao de nhin ra - Anh 10

K.H (Theo Bright Side)