Theo ông Trương Triều Dương - Đại sứ Việt Nam tại Phillipines, có khoảng 100 người Việt đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Tacloban, trong đó có khoảng 30 người còn sống sót. Theo yêu cầu của Đại sứ quán Việt Nam tại Phillipines, những người này đã tập trung tại thành phố để tiện cho công tác cứu hộ.

Thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Phillipines (Nguồn VTV)

Tiến trình cứu nạn tại Phillipines

Theo VTV