Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tài chính kinh doanh VTV1 sáng ngày 24/5/2013