Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tài chính kinh doanh VTV1 trua ngày 18/4/2012