Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tài chính kinh doanh VTV1 sáng ngày 29/5/2013