Những nô dung chính: Từ cấp xã phải báo cáo công tác bảo vệ môi trường; Không thanh toán tiền khám bệnh khi cấp cứu từ 4 giờ trở lên...

Ban tin Phap Luat Plus ngay 3/10/2016: Mot so quy dinh noi bat co hieu luc tu thang 10/2016 - Anh 1

Quang Chương