Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2016-2019 với sự tham dự của 143 đại biểu chính thức. Ông Huỳnh Văn Hải, PCT UB MTTQVN tỉnh đến dự và chỉ đạo đại hội.

BAN TIN MAT TRAN: Dai hoi MTTQ thi xa Cai Lay, tinh Tien Giang - Anh 1

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Cai lậy hoạt động lâm thời từ năm 2014, được tách ra từ huyện Cai Lậy. Trong thời gian lâm thời, Ủy ban MTTQ thị xã đã tập trung lãnh đạo nâng chất hoạt động các xã, phường, đổi mới nội dung phương thức hoạt động; tăng cường tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.( Xem chi tiết ).

Trao 17 con bò giống cho các hộ nghèo. Ngày 1/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trao tặng 17 con bò giống sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn thành phố.( Xem chi tiết ).

Lực lượng Công an hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết. Sáng 30/9, Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND trao tặng 500 triệu đồng và đại diện Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 100 triệu đồng cho lãnh đạo huyện Lục Nam, Bắc Giang. ( Xem chi tiết ).

Mặt trận Tổ quốc Tiền Giang triển khai kế hoạch giám sát. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang vừa triển khai kế hoạch giám sát năm 2016. Theo kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thành lập 4 đoàn giám sát. ( Xem chi tiết ).

Tặng 300 suất quà cho người nghèo, gia đình chính sách xã Đắk Ru. Ngày 30/9, Cục An ninh Tây nguyên phối hợp với nhà tài trợ vừa tổ chức tặng quà cho các hộ nghèo và hộ gia đình chính sách tại xã Đắk Ru, là xã vùng 3 còn khó khăn của huyện Đắk Rlấp, hiện toàn xã có trên 2000 hộ dân với trên 9000 nhân khẩu. ( Xem chi tiết ).

BĐT