Congluan.vn

Ban tin Cong luan 66: Nam Dinh: Hang chuc ho dan lao dao vi can bo xa om tien bo tron… - Anh 1

(CLO) Hàng chục hộ dân, hầu hết là hộ nghèo, cận nghèo ở xã Nghĩa Trung, Nghĩa Hưng, Nam Định như đang ngồi trên đống lửa vì cho cán bộ xã vay tiền nhưng người này lại bỏ trốn. Đáng nói, số tiền đó đều là tiền mà họ được ngân hàng chính sách, xã hội cho vay để phát triển kinh tế. Nhưng nay lại đang đứng trước nguy cơ mất trắng, không thể trả cả gốc lẫn lãi cho ngân hàng…