[Kênh14] - Mickey Rourke bỏ Iron Man 2 để gia nhập vào "The Expendables" cùng Kẻ Hủy Diệt Arnold; Warner Bros. lại ngồi ở Rìa Của Bóng Tối; Phim "Nottiingham" chính thức mang tên "Robin Hood".