Bản tin Audio pháp luật ngày 30/11 gồm những nội dung chính sau: Điều chỉnh Dự án tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh; Ban hành tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn; Hà Nội tăng cường quản lý đất đai, không để phát sinh nhà siêu mỏng, siêu méo.

Điều chỉnh Dự án tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh bổ sung Quyết định chủ trương đầu tư Dự án “Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh, giai đoạn 2” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức.

Dự án sẽ góp phần phát triển mạng lưới thử nghiệm y tế từ xa thông qua việc nâng cao kiến thức chuyên môn cho các bác sỹ chuyên khoa tại các bệnh viện trong mạng lưới y tế từ xa, góp phần cải thiện việc cung cấp dịch vụ y tế ở các tuyến khác nhau.

Bên cạnh đó, việc áp dụng công nghệ hiện đại bằng hình thức đào tạo trực tuyến thông qua việc xây dựng và triển khai các chủ đề đào tạo chuyên biệt góp phần cải thiện việc trao đổi về kiến thức và kỹ năng của cán bộ y tế; đào tạo y khoa liên tục.

Về thời gian thực hiện Dự án, điều chỉnh thời gian thực hiện kéo dài thêm 1,5 năm (từ 01/01/2016 đến 30/6/2017).

Về tổng kinh phí thực hiện Dự án, bổ sung 1.650.000 Euro, trong đó, tài trợ bổ sung vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức 1,5 triệu Euro; vốn đối ứng của Việt Nam bổ sung 150.000 Euro (do Bộ Y tế và UBND các tỉnh: Phú Yên, Thanh Hóa, Thái Bình, Nghệ An, Yên Bái tự thu xếp).

Ban hành tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 50/2016/QĐ-TTg về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020. Theo đó, thôn đặc biệt khó khăn là thôn có 1 trong 2 tiêu chí sau: Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 65% trở lên (trong đó tỷ lệ hộ nghèo từ 35% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020.

Ban tin Audio phap luat - so 26 - Anh 1

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ ngày 20/12/2016.

Tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo từ 55% trở lên (các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long từ 30% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 và có 2 trong 3 yếu tố sau (đối với các thôn có số hộ dân tộc thiểu số từ 80% trở lên, cần có 1 trong 3 yếu tố): Trục chính đường giao thông thôn hoặc liên thôn chưa được cứng hóa theo tiêu chí nông thôn mới; từ 60% trở lên số phòng học cho lớp mẫu giáo chưa được kiên cố; chưa có Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hà Nội tăng cường quản lý đất đai, không để phát sinh nhà siêu mỏng, siêu méo

UBND TP Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND về tăng cường quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng kết hợp chỉnh trang đô thị hai bên tuyến đường mới mở.

Theo đó, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền để người dân biết, chấp hành quy định của thành phố khi mở đường; chỉ đạo các phòng chuyên môn quyết liệt trong quản lý, bố trí vốn ngân sách để đền bù, lên phương án thu hồi đất ngoài chỉ giới nếu việc hợp thửa, hợp khối không thực hiện được (sau 30 ngày).

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung giải quyết dứt điểm các trường hợp đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng tồn đọng, không để phát sinh trường hợp mới; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát tình hình, xử lý nghiêm vi phạm trật tự xây dựng, hoàn thành trước tháng 12/2016; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về tồn tại hoặc phát sinh thêm trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo trên địa bàn quản lý.

Sở Xây dựng chỉ đạo Thanh tra xây dựng xử lý nghiêm các trường hợp phát sinh vi phạm trật tự xây dựng, đặc biệt quan tâm, có phương án xử lý các thửa đất, công trình không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng (diện tích dưới 15m2). Chủ đầu tư các dự án phối hợp với chính quyền địa phương, bảo đảm việc mở đường và cảnh quan hai bên đường đồng bộ khi đưa vào khai thác; bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng, thu hồi các thửa đất không đủ điều kiện xây dựng và thực hiện phương án thiết kế chỉnh trang kiến trúc. Với dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát các thửa đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng, đề xuất đủ kinh phí trong tổng mức đầu tư dự án để thu hồi thửa đất.

Báo điện tử Xây dựng