KTĐT - Ngày 1/10, Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên (BTVQU) bắt đầu kiểm điểm tập thể BTV và cá nhân các ủy viên theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4. Dự kiến đợt kiểm điểm kéo dài 4 ngày.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu, BTVQU Long Biên tập trung kiểm điểm vào 3 vấn đề cấp bách đã được nêu trong Nghị quyết TƯ 4 và được BTV Thành ủy hướng dẫn cụ thể bằng cách hỏi và đáp “có hoặc không” các vấn đề liên quan đến tập thể, cá nhân, từ đó yêu cầu giải trình đầy đủ để chứng minh. Cách làm kiểm điểm phải chu đáo, chặt chẽ, khoa học; không làm lướt, chiếu lệ, hình thức; không được lợi dụng để hạ thấp uy tín của nhau. Từng cá nhân BTVQU phải thực hiện kiểm điểm trên tinh thần cầu thị, trung thực, xây dựng, góp ý có lý, có tình để giúp nhau cùng tiến bộ, vì lợi ích, công việc chung… Đối với các trường hợp sai sót nghiêm trọng, phải xử lý nghiêm minh để làm gương; đồng thời phải làm rõ được phương hướng khắc phục các sai sót, yếu kém của tập thể, cá nhân. Các nội dung cam kết, hứa hẹn của các đồng chí thuộc diện BTV Thành ủy quản lý phải được Bí thư Quận ủy ký đánh giá, Ban Tổ chức Thành ủy thẩm định để báo cáo BTV Thành ủy đưa vào hồ sơ quản lý. Đây sẽ là cơ sở để Thành ủy thực hiện công tác nhận xét, đánh giá cán bộ và làm công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ tới.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Quận ủy Long Biên Vũ Đức Bảo cho biết, Quận ủy nhận thức tầm quan trọng của đợt sinh hoạt chính trị lần này và bày tỏ quyết tâm thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm để xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.