Thậm chí, Ốc Thanh Vân thẳng thừng tuyên bố: 'Từ giờ sẽ không bao giờ tin đàn ông lùn'.

(Nguồn: Giọng ải giọng ai)

Hưng Social