Nhằm gây quỹ giúp đỡ cho phụ nữ và trẻ em nghèo vùng cao, ban tổ chức hội sách mùa thu 2016 sẽ dùng số tiền thu được từ việc bán những cuốn sách độc bản để làm từ thiện.

Hoàng Hiệp