Ban Quản lý các dự án đường sắt (RPMU) thông báo mời sơ tuyển gói thầu XL3 (CP3) thi công xây dựng 16 cầu đường sắt, đường dẫn hai đầu cầu và các công trình liên quan thuộc Dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội- TP HCM.