Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang mời thầu thi công xây dựng đường vành đai ấp Bắc, xã Điềm Hy, đường kênh Kháng Chiến xã Long Hưng, đường Bờ Trúc xã Bình Trưng thuộc Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn.