Ban QLDA 1 mời thầu các gói thầu số 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Tuần Giáo - Lai Châu.

Nguồn vốn từ trái phiếu Chính phủ. Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước. Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 11/2/2010 đến 8/3/2010. Địa điểm tại Ban QLDA 1, số 308 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.