Ban Quản lý Dự án (D.A) Cải thiện Môi trường Đô thị miền Trung - Tiểu D.A Thanh Hóa (PMUTH) được UBND TP Thanh Hóa giao quản lý một số D.A cải thiện môi trường đô thị miền Trung; hệ thống tiêu úng Đông Sơn; tu bổ hệ thống đê hữu sông Mã…

Ban PMUTH (Thanh Hoa): Can lam ro khuat tat duoi thoi ong Thanh - Anh 1

Ban Quản lý D.A Cải thiện Môi trường Đô thị miền Trung - Tiểu D.A Thanh Hóa, nơi có nhiều khuất tất dưới thời ông Thành làm Giám đốc. Ảnh: Văn Thanh

Quá trình quản lý hoạt động tài chính tại Ban PMUTH dưới thời ông Nguyễn Văn Thành làm Giám đốc (2009 - 2013) phát sinh nhiều khoản chi tạm ứng tiền mặt tại quỹ, không thể hoàn ứng. Một số khoản đã vay tiền mặt của các nhà thầu bằng danh nghĩa của ban với số tiền lớn nhưng chưa được trả nợ, gây xáo trộn, phức tạp ở ban này.

Cán bộ Ban ứng tiền không có chứng từ hợp lệ

Theo báo cáo của Ban PMUTH gửi lãnh đạo chủ chốt TP Thanh Hóa và các ban, ngành chức năng, dưới thời của ông Thành làm Giám đốc từ năm 2009 đến ngày 31/12/2013, Ban đã sử dụng nguồn chi trả bồi thường GPMB của D.A tiêu úng Đông Sơn để chi tạm ứng bằng tiền mặt với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng cho nhiều đối tượng sử dụng vào nhiều việc khác nhau, nhiều D.A khác nhau.

Mặc dù Giám đốc mới lên thay cho ông Thành là ông Trịnh Văn Bản đã quyết liệt chỉ đạo cấp dưới thu hồi, nhưng đến ngày 16/10/2015 mới thu được hơn 1 tỷ đồng, còn lại hơn 2,1 tỷ đồng hiện vẫn chưa có đủ điều kiện pháp lý để hoàn ứng, thanh toán. Trong đó, đối tượng phải thu hồi là 26 đối tượng (cá nhân trong ban còn nợ đọng 10 người, cá nhân thuộc các đơn vị nhà thầu 4 người, các tập thể, nhà thầu 12 đơn vị).

Ngoài ra, các khoản Ban vay nợ còn phải trả là hơn 4,41 tỷ đồng. Tổng nợ hợp đồng tư vấn chuẩn bị đầu tư 2 D.A BT là hơn 4 tỷ đồng. Năm 2011 đến 2013, Ban PMUTH đã ký hợp đồng kinh tế với đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế, lập D.A đầu tư 2 D.A BT là tuyến đường gom dọc đường tránh quốc lộ IA và đường vành đai Đông Tây, hiện không có nguồn để thanh toán.

Trong các khoản chi tạm ứng tiền mặt phải thu hồi hơn 2,1 tỷ đồng nói trên của cán bộ trong Ban tạm ứng tiền mặt tại quỹ là hơn 471 triệu đồng, gồm: Ông Lê Huy Hưng ứng 35 triệu đồng; ông Trần Quốc Long ứng 4,6 triệu đồng; ông Phạm Minh Hiếu ứng 11,5 triệu đồng; ông Trương Tiến Doanh ứng 74,6 triệu đồng (những người này đã chuyển công tác khỏi Ban PMUTH); ông Lương Ngọc Minh ứng 5 triệu đồng; ông Nguyễn Hoàng Sinh 7 triệu đồng; ông Cao Tuấn Minh Hùng 6,5 triệu đồng; ông Nguyễn Đức Mạnh 4 triệu đồng; ông Vũ Trọng Cường 4,7 triệu đồng; ông Lê Hồng Hà hơn 318 nghìn đồng. Nguyên nhân của việc tồn đọng này là do không có chứng từ hợp lệ để thanh toán với kho bạc theo quy định.

Trả tiền bồi thường khi chưa có quyết định phê duyệt

Cũng thời ông Thành làm Giám đốc Ban PMUTH đã quyết định trả trước tiền bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) khi chưa có quyết định phê duyệt với tổng số tiền là hơn 165 triệu đồng, gồm: D.A tiêu úng Đông Sơn hơn 124 triệu đồng, trong đó địa bàn xã Quảng Hưng 14,3 triệu đồng chi trả cho ông Nguyễn Viết Sự, đại diện thôn 1 đã nhận tiền bồi thường đường giao thông của thôn; bà Nguyễn Thị Oanh nhận tiền bồi thường đường bê tông để làm đường công vụ phục vụ thi công kè lát phía bờ hữu sông Quảng Châu thuộc gói thầu số 22; địa bàn phường Đông Vệ hơn 5,7 triệu đồng, trả trước phần đất mồ mả để thực hiện gói thầu số 25B.

Đối với địa bàn phường Đông Sơn trả trước hơn 104 triệu đồng, chi trả trước bồi thường GPMB cho hộ ông Bùi Mạnh Thắng, bồi thường phần đất mồ mả để thi công gói thầu số 19. Công ty Cổ phần Tư vấn Thủy lợi 100 triệu đồng, chi bồi thường GPMB tài sản trên đất của công ty này để thi công kè lát gói thầu số 22; do có sự chồng lấn của 2 D.A (tiêu úng Đông Sơn và D.A nâng cấp quốc lộ 47), trong đó phạm vi ảnh hưởng của D.A quốc lộ 47 bao trùm lên phạm vi ảnh hưởng của D.A tiêu úng Đông Sơn từ quyết định đã phê duyệt riêng.

Đối với D.A đê hữu sông Mã, PMUTH đã trả trước tiền bồi thường GPMB hơn 40 triệu đồng, địa bàn xã Quảng Hưng chi trả bồi thường GPMB cho hộ ông Nguyễn Viết Ninh nhưng đến nay chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán bồi thường GPMB.

Những việc làm khuất tất dưới thời ông Thành làm Giám đốc Ban PMUTH sẽ được Báo Thanh tra tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong thời gian tới.

Văn Thanh