Phương và Thược khai nhận: Từ năm 2005 - 2008 bọn chúng đã lừa được 6 phụ nữ từ Việt Nam sang Trung Quốc để ép làm gái mại dâm.