(Dân trí) – Phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng TƯ (sáng nay, 4/2) đã hoàn thành nội dung phân công công tác đối với các thành viên, ra mắt ban lãnh đạo của Ban Nội chính Tư và xây dựng chương trình công tác thời gian tới.

Phó trưởng Ban Nội chính Phạm Anh Tuấn (nguyên Phó Chánh văn phòng ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng – giai đoạn cơ quan này trực thuộc Chính phủ) cho biết, phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng TƯ đã kết thúc. Nhiều nội dung quan trọng đã được thống nhất trong phiên họp đầu tiên này.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng đã xây dựng được chương trình công tác, phân công công tác đối với các thành viên, trong đó có các vị trí lãnh đạo của cơ quan thường trực là Ban Nội chính TƯ. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo cũng bàn hướng chuẩn bị, xây dựng cơ chế làm việc của tổ chức mình.

Ban Nội chính TƯ với Trưởng Ban là ông Nguyễn Bá Thanh đã chính thức nhận nhiệm vụ.

Được biết, nhân sự của Ban Nội chính TƯ chính thức ra mắt với Trưởng Ban là ông Nguyễn Bá Thanh – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, 2 phó ban là ông Phạm Anh Tuấn và ông Phan Đình Trạc – Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Cơ cấu nhân sự của Ban hiện tại có 108 cán bộ công chức từ Vụ Nội chính và Vụ Pháp luật thuộc Văn phòng TƯ Đảng (22 người) và Văn phòng Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng thuộc Chính phủ (86 người) chuyển sang, được tổ chức thành 9 đơn vị cấp vụ (trong đó có 1 vụ theo dõi công tác phòng chống tham nhũng, 1 vụ theo dõi xử lý các vụ án).

Trước đó, cùng với quyết định thành lập Ban Nội chính TƯ do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký, Bộ Chính trị đã giao Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh ký quyết định 159 quy định chức năng, nhiệm vụ đối với cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương.

Theo đó, Ban Nội chính TƯ được giao nghiên cứu, đề xuất định hướng lớn của Đảng về công tác xây dựng pháp luật liên quan đến lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng; hướng dẫn kiểm tra, giám sát, theo dõi các cấp ủy, tổ chức Đảng trong lĩnh vực nội chính, chỉ đạo hướng dẫn xử lý một số vụ việc, vụ án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo giao; thẩm định các đề án về lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư…

P.Thảo