Nhiều người nói rằng tiền bạc là thứ quan trọng nhất. Một số khác lại nói hạnh phúc quan trọng nhất. Số người cho rằng sức khỏe là quan trọng hơn tất cả cũng không ít. Nhưng xét cho cùng thơi gian mới là thứ đáng giá nhất.

Ban lam duoc gi trong mot phut? - Anh 1

Thời gian là vô giá. Bạn có thể mua được một chiếc đồng hồ nhưng chẳng bao giờ có thể mua được thời gian. Giá trị của thời gian không nằm ở đồng tiền. Tiền có thể đong đếm được nhưng đã có ai có thể đo đếm được thời gian? Chúng ta chỉ biết được mình đã sống hoài, sống phí hay có ích thế nào khi nhìn lại quang thời gian mình đã sống, cống hiến.

Nguyễn Công